Arvid Odencrants, Ur T.A. Odencrants dagbok

Från årsboken Daedalus 1949