Gunnar Lindmark, Teknikhistoriska notiser ur gamla patent

Från årsboken Daedalus 1949