Industri- och teknikhistoriskt kartotek på Tekniska Museet, av Gösta Bodman

Från årsboken Daedalus 1949