Reinhold Olsson. Per Fredrik Heffner

Från årsboken Daedalus 1949