Sten Lundwall, Christopher Polhems skärmaskiner för urhjul

Från årsboken Daedalus 1949