Sven Rinmans reseanteckningar 1746-47. Gösta Bodman

Från årsboken Daedalus 1949