Gösta Bodman Pottasketillverkningen i Sverige till 1700-talets mitt

Från årsboken Daedalus 1950