Irma Åström Linberedningsverken i Hälsingland under 1700-talet

Från årsboken Daedalus 1950