Arvid Odencrants Ur TA Odencrants reseanteckningar år 1807

Från årsboken Daedalus 1951