Björn Hallerdt Strumpvävstolar av Christopher Polhem

Från årsboken Daedalus 1951