Karin Forsberg Rodga Kring ett säteri och dess textil fabrik

Från årsboken Daedalus 1951