Sten Lundwall Astronomiskt ur av Christopher Polhem år 1690

Från årsboken Daedalus 1951