Eli F Heckscher Christopher Polhem och hans tid Anförande på Polhemsdagen den 30 augusti 1951

Från årsboken Daedalus 1952