Hans Hylander Tre mekaniska bröder Jacob Johan och Abraham Eurenius

Från årsboken Daedalus 1952