Martin A Ohlson Viksbergsbacken Kring museistadens på Kungl Djurgården historia

Från årsboken Daedalus 1952