Sten Lundwall Jacob Magnusson Dahl urmakare på Stjernsund

Från årsboken Daedalus 1952