Torsten Althin Italienska textilmaskiner i England under 1700-talet

Från årsboken Daedalus 1952