Waloddi Weibull Matematiken maskinen och människan

Från årsboken Daedalus 1952