Gösta Bodman Carl Palmstedt Utställningsexperten och museimannen

Från årsboken Daedalus 1953