Helga Backhoff-Malmquist Polsunovs atmosfäriska ångmaskin 1763-1766

Från årsboken Daedalus 1953