Per Collinder Foucaults pendelförsök

Från årsboken Daedalus 1953