Bilder av stockholmsindustrier under 1800-talet av Brita Stockhaus-Englund

Från årsboken Daedalus 1954