Gösta Bodman Voltaiska krafter Ur Carl Palmstedts resedagböcker

Från årsboken Daedalus 1954