Harald Thunaeus Mjödet genom tiderna

Från årsboken Daedalus 1954