En svensk diplomat på ballongfärd år 1846 av A Holmberg

Från årsboken Daedalus 1955