I Wilbur Wrights skjul vid Auvours år 1908

Från årsboken Daedalus 1955