Per Norberg och Lars Lagerqvist Polletter vid Sala Silvergruva

Från årsboken Daedalus 1955