Torsten Althin JE Norbergs ångmaskinsprojekt år 1796

Från årsboken Daedalus 1955