Erik T Nyström Malmgeologiska expeditionen till Kina 1914

Från årsboken Daedalus 1956