Gösta Bodman Carl Palmstedts verser till JJ Berzelius

Från årsboken Daedalus 1956