Helga Backhoff-Malmquist Kinematografen i Ryssland under 1800-talet

Från årsboken Daedalus 1956