Rune Gson Kjellander JG Wikström och den första symaskinstillverkningen

Från årsboken Daedalus 1956