Rune Gson Kjellander Per Persson och den svenska stickmaskinen

Från årsboken Daedalus 1956