Gösta Bodman, Gripsholms och Kummelnäs kemiska fabriker

Från årsboken Daedalus 1957