Gunnar Lindmark, Teknikhistoriska notiser 1957

Från årsboken Daedalus 1957