Rune G.son Kjellander, Wilhelm Wiklund 1832-1902

Från årsboken Daedalus 1957