William A. Hunter, John Mercer, 1791-1866

Från årsboken Daedalus 1957