Albert Engström Daidalos och Ikaros en ofullbordad och förut opublicerad dikt

Från årsboken Daedalus 1958