Gunnar Lindmark Turbok av år 1743

Från årsboken Daedalus 1958