Rune Gson Kjellander Gerhard Arehn och tändsticksmaskinerna

Från årsboken Daedalus 1958