Manne Hofrén Värnaby Bruk

Från årsboken Daedalus 1959