Svante Stubelius Den heliga skruven

Från årsboken Daedalus 1959