Einar Öhman, Elektronhjärnan till läsarens tjänst

Från årsboken Daedalus 1960