Fritz Andersson, Svanå bruk och Nyhyttan

Från årsboken Daedalus 1960