Gösta Liljedahl, Filigranologi. Om vattenmärken i papper

Från årsboken Daedalus 1960