Gunnar Lindmark, Teknikhistoriska notiser 1960

Från årsboken Daedalus 1960