Tord Hall, Den komiska tekniken

Från årsboken Daedalus 1960