Torsten Althin, Ideas – the Mainspring of Progress

Från årsboken Daedalus 1960