Torsten Althin, Materiens byggstenar

Från årsboken Daedalus 1960