Gunilla Nathorst Aviatördräkt från år 1910

Från årsboken Daedalus 1961